Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Kentaro Shirakata 126 1
2 Kato Atsushi 2 2
3 NABEYA Kenichi 2 3
4 kfly8 1 4