Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Kazuhiro Fujieda 62 1
2 やぎ。 21 2
3 IWAMOTO Kouichi 13 3
4 maya 10 4
5 yknk 8 5
6 DorianDotSlash 7 6
7 Tatsuki Sugiura 6 8 1
8 Hori, Masaki 6 7 1
9 ribbon 5 10 1
10 SebastianDotNet 5 9 1
11 oza 4 13 2
12 FROM 4 11 1
13 davidva 4 12 1
14 Shuji Sado 3 14
15 kairera0467 3 18 3
16 Keith Marshall 3 15 1
17 deskull 2 16 1
18 lafrank 2 17 1
19 uesugijyunki 1 21 2
20 pcgyver 1 22 2
21 川本優 (Suguru Kawamoto) 1 20 1
22 Seiji Kaneko 1 19 3